Üürilepingu põhitingimused

 

Hea klient, palun tutvu üürilepingu (edaspidi leping) oluliste tingimustega enne taotluse esitamist. Kui Sul tekkib küsimusi või Sul on erisoovid, anna meile palun märku e-kirja teel [email protected] või helista +372 52 02 202.

1. Lepingu tähtaeg: Üldreeglina sõlmime tähtajalisi eluruumide kasutamise lepinguid.

Tähtajaline leping kehtib tähtajalisena üks aasta ning seejärel muutub tähtajatuks. See tähendab, et peale aastast perioodi on võimalus igal ajal leping lõpetada (korraliselt üles öelda) teatades sellest ette teisele poolele 3 kuud.

2. Allüürile andmine: Korterit ega teisi ruume (nt panipaik, parkimiskoht) ei ole lubatud anda allüürile ilma üürileandja nõusolekuta.

3. Üür: Korterite kasutamisel eluruumina ei sisalda ega lisandu üürile käibemaksu. Parkimiskoha, panipaiga ja rattakoha hinnad sisaldavad käibemaksu.

4. Kõrvalkulud: Kõrvalkulud jagatakse proportsionaalselt vastavalt korteri pindalale ja sellele lisanduvad tasud korteris tarbitud vee ja elektri eest vastavalt teenuse osutajate tariifidele.

5. Valduse üleandmine: Lepingu eseme üleandmise aeg lepitakse kokku lepingu sõlmimisel. Lepingu eseme antakse üle lepingu sõlminud isikule.

6. Elanikud: Kõik koos üürnikuga korterit kasutama asuvad isikud tuleb lepingus fikseerida.

7. Lemmikloomad: Kõik korteris elama asuvad lemmikloomad tuleb märkida lepingus. Lepingu sõlmimise järgselt lemmiklooma võtmise korral tuleb see eelnevalt kooskõlastada üürileandjaga, sh tasuda täiendav tagatisraha.

8. Tagatis: Tagatisraha suurus on ühe kuu üür ja see tasutakse peale lepingu allkirjastamist, kuid enne korteri üleandmist. Üürileandjal on õigus keelduda korteri üleandmisest, kui tagatisraha ei ole tasutud. Üürnik, kellel on lemmikloom, tasub tagatisraha kahe kuu üüri ulatuses. Lemmiklooma omanikel soovitame kindlasti sõlmida lemmiklooma kindlustus. Tagatisena on lubatud ka üürileandja poolt aktsepteeritud isiku garantii.

9. Maaklertasu: Maaklertasu ei lisandu.

10. Lepingu sõlmimine: Üürileandja on EfTEN K141 OÜ ja lepinguid saab sõlmida ainult otse läbi üürileandja kodulehe: www.eftenliving.ee

11. Kodukord: Üürnik peab tutvuma enne lepingu allkirjastamist hoone kodukorraga ja sellest lepingu kehtivuse ajal kinni pidama.

12. Taustakontroll: Peale taotluse laekumist ja enne lepingu allkirjastamist tehakse kõikidele üürnikele taustakontroll maksevõime hindamiseks. Üürileandjal on õigus üürnikule esitada lisaküsimusi. Üürileandjal on õigus keelduda lepingu sõlmimisest. Taustakontrolliks palume lepingut sõlmiva isiku esitada isikut tõendavast dokumendist koopia (dokumendist võib teha pildi telefoniga), samuti informatsioon töökoha ja netosissetuleku kohta.

13. Privaatsuspoliitika. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt „Privaatsuspoliitikale“, mis on kättesaadavad veebilehel (www.eftenliving.ee) ning Bidrento platvormi kasutamisega seonduvalt vastavalt Bidrent OÜ andmetöötluse tingimustele, mis on kättesaadavad veebilehel www.bidrento.com.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK